Nu är årets hyror i Falköping klara

2017-06-05

Nu har Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen kommit överens om hyrorna för 2017.

Förhandlingarna blev försenade vilket innebär att de nya hyrorna blev klara sent och kommer att gälla retroaktivt fr o m 1 april 2017.

Hur vet jag vad den nya hyran blir?

Hyreshöjningarna för 2017 ligger på 1,3% - 3% och gäller från den 1 april 2017, vilket innebär att hyreshöjningen kommer

aviseras retroaktivt från april t o m juni nästa aviseringsperiod, dvs på avier för juli, augusti och september.

Hur fungerar en förhandling?

Tillsammans med Fastighetsägarna begärs en årlig justering av hyran. Därefter har förhandlingar förts med Hyresgästföreningen.

Vad påverkar hyran?

Vid Fastighetsägarnas förhandling med Hyresgästföreningen har man ugtått från att hyran ska sättas med hänsyn till flera olika

kvalitetsaspekter så som läget, fastighetens och lägenhetens standard och förvaltningskvaliteten.