Visionsgruppens åtgärder gällande Corona

2020-11-09

Visionsgruppen vidtar åtgärder för att minska smittspridningen av Corona som ökar snabbt och i stor omfattning

Visionsgruppen med personal iakttar allra största försiktighet när det gäller att begränsa smittspridningen av Corona. 
Vi följer Folkälsomyndighetens riktlinjer och restriktioner för att minska och begränsa smittspridning av Corona. Det finns även information uppsatta i trapphusen om hur vi alla kan hjälpa till med att minska  och begränsa smittspridningen. Vi ber er läsa igenom den.


I det dagliga arbetet så begränsar vi våra kontakter både inom företaget och med hyresgäster och andra kontakter i vårt arbete.

För er som hyresgäster så kommer vi vara restriktiva med åtgärder i husen och lägenheterna. Våra fastighetsskötare stannar hemma så fort de känner någon symtom och de kommer begränsa sina besök hos er hyresgäster vid felanmälan och andra åtgärder i husen och lägenheterna.
Hyresgäster som känner det allra minsta symtom som snuva, hosta, feber, huvudvärk, eller känner att allmäntillståndet inte känns 100 % bra ber vi undvika kontakter med våra fastighetsskötare och avvakta med felanmälan eller annan åtgärd i lägenheten eller husen.

Vi behöver alla vara försiktiga för att inte bidra till ökning och spridning av Corona smittan.

Var försiktiga och ta hand om er!

Vänligen
Visionsgruppen