Information angående Corona viruset

2020-03-16

Med anledning av Corona viruset

Vi vill meddela alla våra hyresgästerer att vi på Visionsgruppen tar Corona viruset på största allvar och vi följer de restriktioner som finns uttalade angående smittorisken och håller oss uppdaterade om myndigheternas rekommendationer när det gäller hantering av att begränsa risken för spridning av smitta.
Vid minsta tecken på förkylningssymptom och feber stannar vår personal hemma och efter tillfrisknandet stannar hemma i ytterligare 48 timmar för att vara på den säkra sidan. De följer också noggrannt de rutiner nedan.
 
Vår personal rekommenderas att minska antalet icke nödvändiga besök hos våra hyresgäster om det inte är akut eller kritiskt för fastigheten eller verksamheten.kontakter i samhället

Du som hyresgäst hos oss
Håll dig uppdaterad om myndigheternas rekommendationer. När ni behöver komma i kontakt med våra fastighetsskötare och hjälp vid felanmälan ber vi er hyresgäster att om ni har minsta symtom av feber eller förkylning dröja med att be fastighetsskötaren komma till er tills det att ni känner er helt tillfrisknade plus 48 timmar efter tillfrisknandet.
Vid akuta fel så kontakta fastighetsskötaren direkt via telefon och diskutera det problem som uppstått med dem över telefonen och om det krävs att fastighetsskötaren kommer för att avhjälpa felet ber vi er informera våra fastighetsskötare om eventuella symtom och sjukdomar så att lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas.

Vi är nogranna med och ber er våra hyresgäster också vara noggranna med att:
 
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
Hosta och nysa i armvecket.
Undvika att röra ögon, näsa och mun.
Undvika kontakt med sjuka människor.
Stanna hemma om du är sjuk.

Källa: folkhalsomyndigheten.se

Vänligen
Visionsgruppen