Göteborg - hyresförhandling 2021

2021-03-16

Hyror för Göteborg 2021 är ännu inte klara.
De årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen pågår fortfarande och parterna har inte kommit övrens om hyresnivån för de årliga hyreshöjningarna.