Göteborg - hyresförhandling 2022

2022-03-11

Hyror för Göteborg 2022 är ännu inte klara.
De årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen pågår fortfarande och parterna har inte kommit övrens om hyresnivån för de årliga hyreshöjningarna.