Skydda dig och dina grannar

Det är viktigt att du vet hur du kan hjälpa till med brandskyddsarbete och vet vad du ska göra om det börjar brinna.

 

Ställ ingenting brännbart i trapphus eller källargång

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste den hållas ren från brännbart material som t ex barnvagnar, tidningar och kartonger. Detsamma gäller för källargången. Av utrymningsskäl måste den hållas fri från t ex cyklar, mopeder och motorcyklar. Förutom att förutsättningarna för en lyckad utrymning försämras bidrar även löst brännbart material till en ökad risk för anlagda bränder.

 

Håll alltid vind, källare och garage låsta

Att alltid hålla dörrarna låsta minskar risken för anlagda bränder.

 

Blockera inte trapphuset

Trapphuset är din väg ut och Räddningstjänstens väg in vid en nödsituation. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram!

 

Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig! Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Brinner det i trapphuset – stanna kvar i lägenheten och håll ytterdörren stängd! Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Larma 112.
Räddningstjänsten hjälper dig ut. Din lägenhet är byggd som en egen brandcell och klarar sig rätt så länge trots att det brinner ute i trapphuset eller lägenheten bredvid.

 

Brandvarnare
Visionsgruppen har installerat brandvarnare i alla lägenheter. Skulle det ändå saknas brandvarnare i din lägenhet, kontakta fastighetsskötaren. Du är skyldig att kontrollera batterierna med jämna mellanrum och byta dem vid behov.